Thursday, May 22, 2014

Preorder : Lan chan 陳彥允 允文允舞


Preorder : Lan chan 陳彥允 允文允舞 

Track list : 

1.     EVERYTHNG CHANGES/Bii畢書盡、陳勢安、陳彥允、李玉璽
2.     狼與羊
3.     基因決定我愛你/偶像劇「喜歡。一個人」插曲
4.     小人物與大公主/偶像劇「喜歡。一個人」片頭曲
5.     我們再一起好嗎/偶像劇「花是愛」插曲
6.     FIRST LOVE
7.     幸福夜未眠/偶像劇「喜歡。一個人」插曲
8.     小壞蛋
9.     故事最初
10.   鎖
11.   REVOLUTION
Deposit : SGD$25